Sa corona de Mallorca neix dia 12 de setembre de 1276, quan en Jaume II jura ses franqueses i privilegis mallorquins a s’esglèsia de Santa Eulàlia de Palma. Sa Corona de Mallorca queda conformada pes regne de Mallorca, es territoris llengodocians de Montpeller, Llates, Omeladés, Carladés i es comtats nordpirenencs de Cotlliure, es Rosselló, la Cerdanya, Coflent, Capcir i Vallespir.

Es Regne que hereta en Jaume II neix mig segle abans, concretament dia primer de març de 1230 amb sa Carta de Franqueses. Sa Carta fundacional tracta Mallorca com un territori diferenciat de la resta de sa Corona d’Aragó, i no com una prolongació des regne d’Aragó o des comtat de Barcelona. Es Regne de Mallorca ès un ens autònom dins sa Corona d’Aragó amb lleis, moneda, bisbat, institucions, orgues de govern i de justícia, llengo, cultura i colors propis. Mallorca ès una potència comercial que Aragó desitja reincorporar a sa seva Corona. Mallorca ès un important entreforc de rutes marítimes situat estratègicament entre Barcelona, Alger i Sardenya, que sa Corona d’Aragó vol recuperar.

En Jaume II lluita per s’independència de Mallorca enfront d’Aragó. Per això cerca sa diferenciació i autonomia. Així prestigia sa nova Corona de Mallorca amb sa construcció des Castell de Bellver i amb s’encunyació d’una moneda d’or com fan Florència, Gènova, Venècia i França. Cerca sa diferenciació respecte de sa Corona d’Aragó amb s’establiment de consolats mallorquins separats dets aragonesos a ports estrangers (Bugia, Gènova, Sevilla, Pisa, Tunis…) i amb sa creació des colors propis de sa dinastia mallorquina llevant un pal vermell des quatre originaris aragonesos.

En Jaume II a més de millorar s’important i potent comerç exterior mallorquí inicia un programa territorial amb ses Ordinacions de l’any 1300. Amb elles marca ses noves directrius territorials de sa Part Forana i comença sa reforma de Palma. Es programa està dirigit an es rum i an aquells sarraïns mallorquins convertits an es cristianisme, que han quedat dispersos per s’illa, i a altres cristians procedents des continent, fonamentalment, de Catalunya i des Rosselló.

Autor: Mateu Cañellas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.